Algemene Vergadering 2017

vrijdag 20 oktober 2017 - 19:00
Zaal Da Capo
Lintsesteenweg 1a
2540 Hove

Tijdens onze Algemene Vergadering wordt er een overzicht gegeven van het maatschappelijk boekjaar waarbij alle activiteiten nog eens kort worden toegelicht.  Aansluitend volgt ook een financieel overzicht van alle activiteiten en een overzicht van de financiële situatie waarin de vereniging zich bevindt.

Afsluitend zal de voorzitter zijn evaluatie en visie over het afgelopen jaar en komende jaar verduidelijken om daarna samen met de aanwezige leden over te gaan tot het stemmen van de verkiesbare bestuursleden.

Als iedereen zich van die taak gekweten heeft, wordt er gezellig nagepraat met een aangeboden buffet.